HIPNOTERAPIA – PRACA Z PODŚWIADOMOŚCIĄ

Podświadomość jest najlepszym źródłem do rozwiązania każdego konfliktu, ponieważ dysponuje zasobami pamięci permanentnej. W niej zapisane są wszystkie wspomnienia, doświadczenia, emocje, przekonania, a także pełnia naszego potencjału. Również potencjału do uruchomienia procesów uzdrowienia emocjonalnego i fizycznego (ponieważ jest to mechanizm powiązany). Hipnoterapia to proces terapeutyczny w stanie umysłu, wzmacnianym przez (choć nie tylko) fizyczną i mentalną relaksację, w której nasz świadomy i nieświadomy umysł potrafią się ze sobą komunikować”

Hipnoterapia jest procesem nastawionym na otwartość i zaufanie dla naszej największej wewnętrznej wiedzy, na dostępie do wiadomości służących do najgłębszej wewnętrznej transformacji. Tutaj istnieje możliwość przyjrzenia się wszystkiemu co ogranicza, aby wyciągnąć z tego lekcję a przez to zwiększyć samoświadomość i wewnętrzną siłę. To tutaj możemy odnaleźć nasz prawdziwy potencjał, wzmocnić go i ruszyć z nim do działania czasem zmieniając zupełnie kierunek w życiu. To tutaj odbywa się przepracowanie lęków, fobii, blokad. To tutaj jest rozwiązanie problemu powodującego ból, dyskomfort lub chorobę. Ponieważ rozwiązanie problemu następuje w przestrzeni jego powstania, wobec czego osiągnięta zmiana jest wprowadzana na stałe. 

Praca w podświadomości to zastosowanie indukcji transu hipnotycznego w celu uwolnienia pełni możliwości umysłu. Stan transu pozwala na dostęp do podświadomości, do możliwości leżących daleko poza naszym logicznym świadomym umysłem i postrzeganiem. Świadomy umysł ma dostęp do pamięci krótkotrwałej, jest zdolny do analizy i racjonalizacji oraz opierania się na sile woli. Umysł podświadomy, który odpowiada za ponad 90% naszych decyzji i działań, posiada wszystkie zasoby pamięci permanentnej (doświadczenia, sny, wyobrażenia i wspomnienia) oraz emocje, przekonania, nawyki. To właśnie w pracy z podświadomością najszybciej i najskuteczniej można przepracować to co powoduje chorobę, zaburzenia, blokady,  fobie lub nałogi.

Ponieważ współpracujemy z pełnymi możliwościami podświadomego umysłu, to w ten sposób możemy również wzmocnić to co już pozytywne i korzystne, aby zwiększyć naszą skuteczność w sporcie, karierze zawodowej i rozwoju biznesu. itp. Ważne, aby odszukać przyczynę, która nie pozwala osiągnąć lepszych rezultatów i zmienić ją na poziomie podświadomości. Czasem przyczyną jest niskie poczucie własnej wartości, słaba motywacja do działania, nadmierny krytycyzm, strach przed sukcesem lub zwyczajnie brak możliwości poradzenia sobie ze stresem. Wtedy hipnoterapia jest narzędziem do odszukania przyczyny problemu, uwolnienia oporu podświadomości i stworzenia pozytywnych przekonań w zakresie spełnienia zawodowego z kompletem pozytywnych emocji towarzyszących odniesionemu sukcesowi.

Ponieważ coraz częściej zwraca się uwagę na fakt, że stres jest jedną z głównych przyczyn chorób, możesz wykorzystać trans hipnotyczny do uwolnienia napięć związanych ze stresem, a także do zbudowania w sobie odpowiedniego stanu umysłu, w którym stres Cię nie dotyka w sposób negatywny.

Hipnoterapia to rodzaj pracy zawsze wymagający otwartości, wzajemnego szacunku, szczerości
i obustronnego mówienia prawdy. Jeśli chcesz skorzystać z możliwości tej terapii wystarczy otwartość
i gotowość na zmianę.

Dla kogo jest ta metoda pracy?

Każdy kto tego chce może zdecydować się na pracę w transie hipnotycznym (wyjątkami są osoby, które przyjmują farmakologiczne środki zmieniające stan świadomości).

Przykładowe obszary współpracy:

1. Problemy zdrowotne (nagłe i przewlekłe)

2. Nadwaga i otyłość

3. Nałogi i nawyki

4. Zaburzenia odżywiania (np. anoreksja, bulimia)

5. Stres, lęki i fobie

6. Zwiększanie efektywności w sporcie

7. Rozwój kariery  zawodowej i budowania biznesu

8. Rozwój osobisty

9. Rozwiązywanie konfliktów w relacjach i tworzenia dojrzałego i trwałego związku

10. Odcinanie bagażu przeszłości